BB Kommunikation leverer og servicerer kopimaskiner til print, scan, kopiering, farveprint og farvekopiering samt efterbehandling. til alle brancher og behov.

BB Kommunikation leverer kopimaskiner til mange brancher, banker, revision, advokater, arkitekter og liberalt erhverv bredt. Vi kan både levere til virksomheder med en ansat og vi håndterer betjener virksomheder med 2.000 ansatte

Behovsanalyse

Inden at i vælger ny kopimaskine er det vigtigste at lave en analyse af behov. Væsentligt: Antal brugere. Type af print- og kopiopgaver. Antal print pr. måned. Er der perioder med spidsbelastninger? Er der behov for A3 print? Skal der printes og kopieres i farve? Er det måske en løsning at vælge en kopimaskine der udelukkende printer/kopierer i sort/hvid? Efterbehandlingsmuligheder. Printes der store mængder dokumenter, gør en efterbehandler med elevator arbejdsgangene væsentligt nemmere. Skal der produceres booklets? Behovene er vidt forskellige og jeres behov skal danne grundlag for en ny løsning.

Eksempler på kopimaskiner:

 • Farvemultifunktionsprinter fra Lexmark Print, scan og kopi
  Lexmark XC9235 A3 All-In-One multifunktionsprinter
 • Lexmark XC9265 A3 farve multifunktionsmaskine 65 sider i minuttet
  Lexmark XC9265 A3 farve multifunktionsmaskine 65 sider i minuttet
 • Lexmark XM7355, A4 MFP, S/H, 52 sider/minut
  Lexmark XM7355, A4 MFP, S/H, 52 sider/minut

Løsningsforslaget på kopimaskiner

I det løsningsforslag der fremlægges kan der indgå ét element. Kopimaskinen. Eller det er relevant at se behovet i en større helhed:

 • Den nuværende løsning, med muligvis flere utidssvarende kopiaftaler. Disse kan muligvis sammenlægges til én med henblik på bedre overblik.
 • Flere serviceaftaler, er det relevant at se på disse?
 • Købte laserprintere, hvor der blot købes forbrugsstoffer? Overvej om det er bedre at få disse nedlagt og læg forbruget over i én enhed, som f.eks. i dette eksempel, kopimaskinen

Funktionalitet

 • Skal den nye kopimaskine have særlige faciliteter?
  Store udskriftsmængder?
 • Større magasiner for færre stop ved papirpåfyldning
 • Mailboks der sorterer printene afdelingsvis?
 • Booklet produktion. Printes der til f.eks. kundepræsentationer? Så kan det blive væsentligt pænere, hvis der printes ud til en ryghæftet booklet
 • Scanningsprocesser. Har i mange tastetryk og “mellemlandinger” på dokumenter fra fysiske papirer til de er arkiveret? (Scan til mail – flytte til drev – flytte til ERP) Så kan det være en fordel at se på disse processer i sammme ombæring
 • Styring af printkø med sikker udskrift, “Follow Me print”. Er der offentlig adgang hvor kopimaskinen placeres? Printes der dokumenter med personfølsomme oplysninger? Så er det nødvendighed med sikkerhed omkring udskriftsjobs. Det kan klares med en “Follow Me”/”Sikker udskrifts” løsning.

Købsprocessen omkring anskaffelse af kopimaskiner

Når beslutningen er truffet og en løsning er fundet, skal i beslutte hvordan den nye printløsning skal finansieres. Hovedparten af aftaler tegnes som driftsaftaler. En aftale, hvor serviceaftale og finansiering afregnes i en samlet aftale. Typisk løbetid er 60 måneder. Men alt afhængigt af hvordan jeres situation ser ud, f.eks. en midlertidig situation med større behov, travlhed, stilstand etc. Så kan aftalen køre over en kortere periode. F.eks. 36 eller 48 måneder. En anden mulighed er at tegne serviceaftale omfattende toner, reservedele, teknikertid, kørsel mm. og betale kopimaskinen kontant. Vi vil gerne rådgive om de forskellige muligheder og fremlægger tallene på en overskuelig og nemt sammenlignelig måde.

Eksempel på leveranceplan:

 • På baggrund af dialog udarbejdes løsningsforslag
 • Gennemgå løsningsforslaget
 • Gennemgang af krav til løsningen
 • Gennemgang af foreslået udstyr holdt op mod brugeres ønsker og krav
 • Udarbejdelse af lejeaftale
 • Gennemgang af aftaledokumenter
 • Forudsat aftalen accepteres:
 • Aftalen underskrives af tegningsberettiget
 • Der udarbejdes plan for levering og implementering af løsningen
 • Levering
 • Implementering
 • Eksisterende udstyr kan afhentes af BB Kommunikation eller nuværende udbyder
 • Uddannelse af brugere
 • Opfølgende afklaring omkring opfyldelse af ønsker hos brugere
 • Tilretning af løsning
 • Opfølgningsmøde
 • Løbende statusmøder omkring løsningen, service mm.