Lexmark fejlkoder

Hermed en liste over gængse fejlkoder som kan forekomme på Lexmark maskiner. Mange fejlkoder kan nulstilles. Bemærk: De fleste Lexmark-printere tilbyder en række hoved- og underproblemkoder. Antallet af mulige
kodekombinationer er for mange til at blive opført her. Se den enkelte Lexmarks servicehåndbog for en mere detaljeret beskrivelse.
  1. Åbning / lukning af hoveddøren
  2. Slå hovedafbryderen fra / til (ikke subafbryder)

Hvis disse to trin tages, og fejlkoden forbliver, er der behov for yderligere handling.

Listen vil være på engelsk.

Common Trouble Codes

Error Code Description
10 Paper Out Paper out or feed failure
20 Paper Jam Paper jam in the input area
21 Paper Jam Paper jam in the area under the toner cartridge
21 Paper Out Paper out or feed failure
22 Paper Jam Paper jam in the fuser or exit sensor section of the printer
23 Short Paper Replace paper with proper size
23 Paper Jam Paper jammed in duplexer
24 Feed Failure User attempted to feed through the manual feed port while the printer was feeding from an installed paper or envelope source
24 Short Paper Replace paper with that of proper length
26 Wrong Paper Size Paper jam caused by using the wrong paper size
27 Change Paper Automatic paper sensing has determined that the paper installed is not the size requested
28 Load Paper There is no paper or a feed failure at the pickup
29 Output Bin Full Remove paper from the output bin, if that doesn’t work power off the printer
30 Top Cover Open A cover that is not shut or a cartridge is not properly seated or missing
31 Change Paper Wrong size paper installed
32 Wrong Print Cartridge Installed Installed print cartridge is not supported by the printer
36 Load Paper Sensor has indicated that either the tray is empty or there’s a feed failure
37 Insufficient Collation Memory Not enough memory installed in the printer to compete the job
38 Memory Full More memory may be required
39 Complex Page Page is too complex to print
40 Default Storage Error A printer function error
41 Requested Font Missing User has requested a font that is not in memory
43 Font Card Not Supported The installed font card is not supported by the printer
51 Defective Flash Error has occurred in a flash simm